svatebni oznameni online

Nejoblíbenější svatební oznámení

Svatebni oznameni W1101
Svatebni oznameni LSO26
Svatebni oznameni SNAP24
Svatebni oznameni SSO55
Svatebni oznameni NO41
Svatebni oznameni KSO47

Svatební oznámení

+420 723 087 916 studio@svatba-oznameni.czSvatební oznámení Svatební oznámeníon Google+

Texty svatebních oznámení

01

 

si dovolují oznámit,

že na společnou cestu životem

vykročí dne ... v ...

v ...

 

02

 

se podepíšou společným jménem

dne ... v ... v ...

 

03

 

oznamují, že se postaví na

svatební koberec,

dne ... v ... v ...

 

04

 

oznamují,

že neřídíce se radami zkušenějších přátel,

přijdou dne ... v ...

do ... a odhodlaní

ke všemu řeknou

pravděpodobně Ano.

 

05

 

oznamujeme všem přátelům a

známým,

že dne ... v ...

nám zaznějí svatební zvony.

 

06

 

...oznamují všem svým

přátelům a známým, že dne...v...

podepíšou smlouvu o neútočení,

vzájemné všestranné pomoci

a nekonečné lásce.

 

07

 

vstoupí do společného života

v ...

dne ... v ...,

kdy před Bohem zpečetí svůj

manželský slib.

 

08

 

Dosud se říkalo, teď je to

pravda,

že ... (datum) v ... hodině

v ...

bude naše svatba.

 

09

 

Svatba. Hra o jednom dějství. 

V hlavních rolích: 

Nevěsta: ... 

Ženich: ... 

sbor - příbuzní a přátelé.

Premiéra se koná dne ... v ...

 

v ...

Vstup volný. Nezmeškejte, nebude opakováno! 

 

 

10

 

rozhodli jsme se společnou

cestou jít,

manželským slibem cestu lásky

zpečetit

dne … v … hodině v …

 

11

 

oznamují,

že dne ... v ...

v ... jim končí jednoduché „Já“

a začíná krásné společné „My“.

 

12

 

Oznamujeme, že buď jsme rozum

ztratili nebo jsme ho konečně dostali. Svobodu jsme vyzkoušeli,

manželství neznáme, proto ho

vyzkoušet hodláme.

dne ... v ...

v ...

Za předpokladu, že se dostavíme, což

je téměř jisté.

 

13

 

oznamují celému světu

jednu krásnou větu:

„Budeme se brát.“

dne ... v ...

 

v ...

14

 

oznamují,

že dne ... v ...

si slíbí lásku, úctu a věrnost

v ...

 

15

 

Svým blízkým a známým tajemství

prozradíme,

že stav svobodný ... (datum) v … v …

za manželský vyměníme.

 

16

 

...dovolujeme si Vám oznámit, že

vyměníme růžovou svobodu za zlatá

manželská pouta dne... v ...

 

17

 

Láska nám srdce svázala,

láska nás ...(datum) v ...

v ... spojí.

V lásce a věrnosti budeme navždy

svoji.

 

18

 

společnou cestou jít,

v lásce svůj život žít,

splnit si krásný sen,

to všecko se začne v tento den:

… v … hodině v …

 

19

 

s radostí Vám oznamujeme,

že dne ... v ...

se naše srdce spojí

v ...

 

20

 

Oznamují, že nechtějí žít bez sebe

a stanou se z nich manželé

dne… v …hodin v ...

 

21

 

Již nechtějí jako dva osamocené stromy v poli stát,

a tak se rozhodli Vám na vědomí dát,

že se budou brát.

Oddáni budou dne ...

v ...

 

22

 

Rozhoupej zvony nad námi,

řekni všem, co nemohou spát,

že my dva se budeme

dne ... v ... brát.

 

23

 

Slůvko “Ano“ vyslovíme,

prstýnky si vyměníme,  

a vše polibkem zpečetíme,

dne ... v ...

 

24

...společnou hypotéku už máme.

Společné jméno budeme mít od ...

 

25

...se odsuzují

k nejkrásnějšímu možnému trestu

- vstoupí do stavu manželského dne

... v ...

 

26

jmenovaní nastupují k výkonu

trestu doživotního odnětí

svobody dne ... v ...

v ...

 

27

... kdo si počká, ten se dočká. My jsme

se už dočkali: ...

 

28

oznamují, že od ... táhnou za jeden

provaz. Vzájemné vázání bude

ctěnému publiku předvedeno v ... v ...

 

29

oznamují, že volnost svou

za manželské pouto vymění

dne …  v … hodin

v …

 

30

 

Příbuzným a známým svým,

tajemství své prozradím, 

že dne … v … hodin

bude naším dnem svatebním

 

31

 

oznamují, že

svoji dosavadní činnost zlegalizují

dne … v … hodin

v …

 

32

 

oznamují, že jim končí vznešené „Já“

a začíná prosté, ale o to krásnější „My“

dne … v … hodin

v …

 

33

 

by rádi dali ve známost,

že spojí své ruce

v …

dne … v … hodin

 

34

 

… a bude nejlépe,

když všem řekneme,

… a co? no, že se vezmeme

… a kdy? dne … v … hodin

v …

 

stáhnite si pdf texty na svatební oznámení

Citáty o lásce na svatební oznámení

Citát01

V životě je jen jediné štěstí, milovat a být milován.

- George Sand -

Citát02

Víš, že jsi zamilovaný, když vidíš svět v očích toho druhého a jeho oči v celém světě.

- David Levesque -

Citát03

To byla ta noc, kdy si slíbili zůstat spolu v každém případě, starat se jeden o druhého, když budou staří a šediví. Milenecká smlouva nejdéle vytrvá.

- Krista J. Mikula -

Citát04

Když někoho miluješ, začnou se ti plnit všechny tajné touhy.

- Elizabeth Bowen –

Citát05

Marriage is not a ritual or an end.
It is a long, intricate,
intimate dance together
and nothing matters more
than your own sense of balance
and your choice of partner.

- Amy Bloom –

Citát06

Seděli jsme spolu v ranním svitu a hleděli na naši společnou budoucnost.

- Brian Andres –

Citát07

Láska je jako hora, je těžké na ni vylézt, ale když se jednou dostanete na vrchol, ten výhled je krásný.

- Daniel Monroe Tuttle –

Citát08

Love is not blind - It sees more and not less,
but because it sees more it is willing to see less.

- Will Moss –

Citát09

Láska je jako slunce, které vychází zpoza mraků a ohřívá duši.

- Author Unknown –

Citát10

Pro celý svět můžeš být jedním člověkem, ale pro jednoho člověka můžeš být celým světem.

- Bill Wilson –

Citát11

Láska je okamžik, který trvá věčně.

- Julie Wittey -

Citát12

Láska není slepá, jen vidí to, na čem záleží.

- William Curry –

Citát13

Skutečná láska nikdy nezostarne.

- Elben Bano –

Citát14

Láska ti připomína, že na ničem jiném nezáleží.

- Amy Bushell –

Citát15

Přátelská láska říká:

"Pokud by si cokoliv potřeboval, jsem tady."

Pravá láska říká:

Už nebudeš nic potřebovat, jsem tady. "

- Jimi Hollemans –

Citát16

Love is more than a feeling;
it's a state of mind.

- Lisa Grude –

Citát17

Love is a decision not an emotion or feeling,that if made from the heart will outlast anything...

- Raul and Samantha Juarez –

Citát18

Jeden pohled

Jeden úsměv

Jeden dotyk

Jedno objetí

Jeden polibek

Jedna láska

Dva lidé

Dvě mysli

Dvě duše

Dva osudy

Jedna cesta

Jeden směr

Jeden konec

Spolu.

- Melissa Higgins –

Citát19

The way to love anything is to realize that it might be lost.

- G.K. Chesterton –

Citát20

Láska je, když se podíváš někomu do očí a vidíš v nich jeho srdce.

- Jill Petty –

Citát21

Love is something you can't describe
like the look of a rose,
the smell of the rain,
or the feeling of forever.

- Kristen Kappel –

Citát22

Nejlepší věci v životě si nikdy nenechávejte pro sebe. Musíte je dát dál; úsměv, polibek a láska.

- Tony Farrar –

Citát23

Najít lásku je jako najít odpověď na všechny tvé motlidby.

- Jennifer Regimbald –

Citát24

The thing about falling in love,
is that if you do it right,
you never have to hit the ground.

- Kendall Lepitzki –

Citát25

Tak mnoho způsobů jak říct "Miluji tě", ale nikdy dostatek k vyjádření jako velmi.

- Cameron Rand –

Citát26

Život je krátky, ale láska je navěky.

- Derek Probizanski –

Citát27

The spaces between your fingers were created
so that another's could fill them in.

- Author Unknown –

Citát28

The word forever seems like a long time,
but if you're with the person you love
then forever isn't long enough.

- Daniel Martinez –

Citát29

Žádný sen se nevyrovná realitě, kterou spolu máme.

- M. Pellowski –

Citát30

Láska je dar, tak ho otvor šťastně.

- Sepatu Usang –

 

stáhnite si pdf citáty o lásce na svatební oznámení