svatebni oznameni online

Svatební oznámení

+420 723 087 916 studio@svatba-oznameni.cz


Svatební oznámení Svatební oznámeníon Google+

HLAS BAREV NA SVATEBNÍM OZNÁMENÍ

14.10.2013 by Tánička

Barvy jsou všude kolem nás . Při výběru svatebního oznámení se pro jednu z nich musíte rozhodnout. Barvu si vybíráte podle pocitů, oblíbenosti, nebo doporučení. My z LarisDesign, Vám v následujícím blogu prozradíme, odkud se barvy berou a co znamenají.

I barvy , které bereme ve svém životě tak samozřejmě, mají svou historii. Věděli jste, že pojmenování barev vznikaly postupně a zabývali se jimi umělci, fyzici, filozofové a pedagogové? Z nejznámějších jmen to byl Goethe, Newton, Schopenhauer a Itten. Ve starých eurogermánskych jazycích neexistoval výraz pro barvu. Lidstvo bylo jakýmsi malým dítětem, které se muselo seznamovat a učit se pojmenovávat barvy podobně, jako malé dítě. Samotný Homér popisuje přírodu velmi zvláštními přirovnáními. Například, moře popisoval jako tmavočervené víno. Kolem roku 1500 před n. l. v kultuře Aryan se nerozlišovalo modré jako nebe a zelená jako stromy, všechno bylo černé.

Prvními barvami, které byly v historii popsány, jsou červená, černá a žlutá. Říká se, že starověký Řekové byli modroslepí, protože nerozlišovaly mezi červenou, zelenou a modrou. Modrá barva chyběla taktéž i v Bibli. První barva, kterou člověk pojmenoval, byla červená a ta poslední kterou si uvědomil byla modrá.

Základem všech barev je bílé světlo. Poprvé si to uvědomil v roce 1666 Isac Newton. Vytvořil pokus, při kterém bílé světlo vedl prizmatem (trojboký hranol) a tak ho rozložil na barvy duhy : červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigo a fialovou. Později, v roce 1900 Max Planc vyvinul kvantovou teorii světla. Albert Einstein o pět let později tuto teorii doplnil o poznatek, že světlo má dvě povahy. Barva se chová i jako vlna, ale i jako částice. Z tohoto zjištění nám vyplývá, že každá barva má svou vlnovou délku. A tento vztah je neměnný. Informace o vlnové délce se přenášejí do sítnice a následně do mozku. V takzvané části mozku V4 se informace zpracovávají, no zatím ještě nikdo nepřišel na to, co se děje dál. Oko člověka je velmi komplikovaný mechanismus tyčinek a čípků. Pomocí těchto barvy vnímáme. Při výzkumu lidí, kteří přišli o zrak po úrazu hlavy se zjistilo, že barvy nejsou jen záležitostí oka, ale i mozku.

Barvy se v poslední době proto využívají i jako léčivo. Mají léčivý efekt v oblasti tělesné, duchovní a emocionální. Vliv barev a jejich barevných kombinací na psychické a fyzické zdraví člověka je dokázán. Přírodní jevy, hrající různými barvami, podzimní příroda, či zimní krajina, vyvolávají v člověku barevné dojmy. Dají se přirovnat k působení hudby.

Barva se v mnoha kulturách využívala různé. Egypťané své stavby a hroby malovali na černo, červeno, žluto, zeleno a modrofialově. Červená znamenala vítězství, život. Bílá svatost, čistotu. Zlatá slunce a ve spojení s modrou byla kosmickým spojením. Černá je asociována s temnotou, smrtí , negativními věcmi, ale i s časem. Hinduismus černou pokládá za barvu bohyně Kálí. V číně je barvou smrti bílá. Všechny kultury měli společnou modrou barvu a také její význam. Byla to barva hloubky, nekonečna, klidu a milosti. Zelená se spojuje s přírodou, nesmrtelnosti a nadějí. Na druhé straně je to barva nezralosti. Islám zelenou barvu považuje za svatou.

Pokud chceme pracovat s barvami, měli bychom vědět jejich základní dělení. Základními barvami jsou: červená, modrá a žlutá. Komplementárními barvami k základním jsou: zelená, oranžová a fialová. Pokud chceme vytvořit barevný kontrast, položíme na jednu plochu dvě barvy. Simultánní kontrast vzniká tak, že každá ze dvou barev, ležících vedle sebe, zabarvuje tu druhou svojí komplementární barvou. Např. komplementární barvou žluté je fialová. Takto se bude zelená barva, ležící vedle žluté zbarvovat do fialova.

Symbolika barev Vám může usnadnit výběr barvy na svatební oznámení a také na samotní výzdou. My Vám v krátkých popisech barev prozradíme, co dané barvy znamenají. A pokud se nebudete umět rozhodnout, napište nám do LarisDesign, prozradíme Vám ještě více.

BÍLÁ

Symbolizuje čistotu, jasnost, ale i nevinnost a naivitu. Je barvou novicek v klášterech, ale i sterility a kapitulace. Jelikož v bílé barvě jsou obsaženy všechny ostatní barvy, může představovat i jednotu . Je barvou panenství, ale i semene, představuje plodnost, ale na druhé straně i smrt. Bílý je i popel a v tomto významu představuje psychologický křest ohněm.

ČERNÁ

Je barvou tajemna, smutku, askeze. Jednoznačné významy nabývá černá ve spojeních " černá ovce ", "černý Petr ", " černá magie ". Pokud se používá často černá , může to znamenat traumu nebo depresi. No nebojte se černej, protože na oznámeních může vypadat opravdu dobře. Hlavně, pokud ji správně doplníme barvami písma.

ČERVENÁ

Je barvou vitality, síly, života, revoluce, ohně. Červená barva podporuje sexualitu.

RŮŽOVÁ

Je to barva nezralosti nebo naivity. Dávejte si pozor na kombinaci s černou. Může to signalizovat negativní pocit o sobě samém. Růžová je i barvou těla. Pokud máte své dny, počkejte chvilku, protože je dokázáno, že ženy v době menstruace často používají růžovou barvu. Abyste byly spokojeny s výběrem barvy i po Vašich dnech.

MODRÁ

Patří k chladným barvám. Je to barva moře a nebe. Reprezentuje konservatismus, povinnost, ale i sebepozorování. Podle přidružení řetězce, je barvou matky: modrá - voda - plodová voda - symbol mydony v modrém plášti - matka. Modrá disponuje studenými i teplými odstíny. Modrá v sobě nese velmi protikladné významy.

ŽLUTÁ

Je to barva levé hemisféry, stimuluje ji. Na silnicích je barvou varující před překážkami , nebo příkazem. Příliš intelektuální založení lidé, by si měli dát pozor na její předávkování. Lidé, kteří preferují žlutou barvu, bývají jasní myslitelé. Podporuje duševní kapacitu člověka. Je jednou ze základních barev a je to teplá barva.

ZELENÁ

Je rovnováhou mezi modrou a žlutou. Podporuje nervový systém . Působí uklidňujícím, proto ji volí lékaři jako barvu oblečení na operačních sálech spolu s bleděmodrou. Symbolizuje naději a klid. Je to barva lidí se silným sociálním cítěním. Hodně zelené může způsobovat depresivní stav, například u vojáků.

ŠEDÁ

Nazývá se také " upíří " barvou. Snižuje totiž intenzitu barvy vedle ní ležící. Je to barva kompromisu mezi bílou a černou. K této barvě inklinují hlavně lidé s tendencí uštvat se v práci, " workoholici ". Na našich oznámeních můžete vidět i její krásu.

HNĚDÁ

Je to rudimentární barva. Symbolizuje zem, pokoru, askezi. Je to barva solidních, trpělivých, spolehlivých a silných jedinců. Preferují ji lidé, kteří na sebe berou práci a odpovědnost, kterou nechce nikdo přijmout. Jsou to lidé pevně stojící na zemi a takoví, kteří vědí dobře hospodařit s penězi a pomáhají neprivilegovaným lidem. Hnědá uzemňuje.

FIALOVÁ

Goethe asociovat tuto barvu se strachem ze zániku světa. Asociuje se s barvou smutku a utrpení. V křesťanské církvi je to barva pokání.

PURPUROVÁ

Je barvou pompéznosti a císařů. Byzantští císaři se rodily do tzv. purpurových sálů. Determinovalo to jejich výjimečnost. Purpurová byla nejdražším barvivem. Mohli si ji dovolit jen ti nejzámožnější panovníci. Byla vyráběna ze samiček mořských organismů, velmi nákladným způsobem. Tak co myslíte, je tato barva dost výjimečná pro vaše svatební oznámení a výzdobu.

ORANŽOVÁ

Vzniká z oranžové a žluté. Je tedy jakoby kombinace životní energie a intelektu. Používá se při mobilizaci lidí, kteří upadli do letargie a deprese. Je barvou sociální. A barvou extrovertů. Je to barva mládeže, nebojácnosti a síly. Příkladem jsou buddhističtí mniši, kteří nosí oranžové hábity.

BAREVNÉ KOMBINACE

Mezi barvami existují různé vztahy. Proto bychom si při výběru barev a jejich zkombinování měli dávat velký pozor. Hlavně před kombinacemi, které spíše symbolizují opak štěstí a věčné lásky. Jako je zelená a černá, symbolizující smrt. Černá a červená symbolizují hněv, ale i depresi. Červená se zelenou vyjadřuje konflikt .

Barvy jsou krásné a opravdu máme z čeho vybírat. Je jen na Vás, jaké kombinace a barvy si vyberete. Náš blog je jen malou pomůckou, jak se rozhodnout. Pravdou je, že v každé barvě je něco dobré. Ať je to už jen krásná vzpomínka na nejkrásnější den Vašeho života, nebo připomínka něčeho důležitého.

My s LarisDesigne Vám přejeme ten nejbarevnější společný život.