svatebni oznameni online

Svatební oznámení

+420 723 087 916 studio@svatba-oznameni.cz


Svatební oznámení Svatební oznámeníon Google+

Něco z historie svatebních oznámení

14.1.2015 by LarisDesign

Dnes bychom opět rádi nahlédli do minulosti, tentokrát na téma, která je nám v Larisdesign nejbližší. Přejeme Vám příjemné čtení o zásnubních a svatebních oznámeních. Možná v následujících řádcích najdete inspiraci i pro ty Vaše.

Neodmyslitelnou součástí svatebních příprav jsou svatební oznámení, které však jako víme, nepředstavují jediný druh oznámení, které si přátelé a příbuzní vyměňují. K běžným oznámením zařazujeme i promoční, úmrtní či oznámení o narození dítěte.

Pokud nahlédneme do minulosti, zjistíme, že to historici neměli lehké. V minulosti se v rodinách odkládali pouze úmrtní oznámení. Nejstarší tištěná oznámení se vyskytla v polovině 18. století v šlechtickém prostředí - důvodem bylo velké geografické rozptýlení příbuzných a přátel.

Etnografická literatura tvrdí, že zásnubní a svatební oznámení se vyvinuly z tradičního osobního zvaní na svatbu. Podle historiků však oznámení nejdříve nahradily zvací dopisy, v nichž pisatelé informovali adresátů o události v rodině a obvykle je i zvali na svatbu a svatební hostinu.

Nejstarší tištěné zásnubní a svatební oznámení pravděpodobně pocházejí z druhé poloviny 18. století. S největší pravděpodobností souvisely s nástupem měšťanské kultury a také se zvýšenou migrací obyvatelstva. Snoubenci touto formou sdělovali své životní rozhodnutí zejména příbuzným a přátelům, kteří žili mimo jejich bydliště. Důležitým předpokladem pro rozšíření tištěných oznámení byl na jedné straně rozvoj poštovní služby a na straně druhé i dostupnost tiskáren. Zachovaly se různé typy. Jedny na elegantním tenkém papíře s průsvitky, jiné na ručním, nebo dokonce tvrdém papíře. Lišily se i formátem, typem písma a grafickou úpravou. V ojedinělých případech se zachovaly i tištěné poděkování za blahopřání k sňatku.

V nejbližším blogu Vám přiblížíme, jak konkrétně zásnubní a svatební oznámení vypadaly, jaký měly formát, jaké se používaly barvy, text a podobně. My se už nemůžeme dočkat.