svatebni oznameni online

Svatební oznámení

+420 723 087 916 studio@svatba-oznameni.cz


Svatební oznámení Svatební oznámeníon Google+

Prišla pošta svatební

17.7.2013 by Tánička

V posledním blogu jsme se zabývali historií svatebních oznámení. Dnes si přiblížíme svatební oznámení z hlediska jejich formy. Jak vypadal text, tisk, design a následné odesílání oznámení? Právě v těchto řádcích najdete odpověď a jedinečnou inspiraci jak oznámit Váš velký den ..

V minulosti se text na svatebních oznámeních odlišoval hlavně podle původu snoubenců, kultury a jazyka. Text oznámení se mohl psát ve třetí osobě, kde se pro příjemce uváděly základní údaje o sňatku jako datum, čas a místo. Texty oznámení zněly odlišně, pokud hostiteli byli rodiče nevěsty. Svatební oznámení začínalo oslovením jako např..: "Pan a Paní Duodenovci" nebo "MUDr. Abraham Duoden a Paní Eleonóra Duodenová ". Oslovení mohlo mít vela variací, ale jejich forma byla v podstatě stejná. Následoval text o drahé dceři, její jméno a klasicky místo, datum a čas svatby.

 

MUDr. Abraham Duoden a Paní Eleonóra Duodenová

požadují a bude jim ctí Vaše přítomnost

na svatbě své dcery

Anabel

V

Ulici Svatého Cyrila a Metoděje

V září

O čtvrté hodině

Popelkovo

 

Svatební oznámení se často spojovali s pozváním ke svatebnímu stolu. Tyto pozvání se lišily i podle toho, kde se obřad konal. Pokud byl obřad v domě nevěsty, používaly se slova jako "žádost ...... přítomnost". Pokud se konal na jiném místě, text svatebního pozvání zněl asi takto: "potěšení z Vaší společnosti". Můžeme si všimnout, že správné psaní textu nebylo v minulosti až tak jednuduché. Text svatebního oznámení podléhal množstvu pravidel a byl bohatý na uctivé slova. V méně bohatých a zámožných kruzích se používaly neformální způsoby oznámení svatby. Buď byly v psané formě, nebo jen pomocí ústního oznámení. Žádné přesná pravidla tam neprevládali. Šlo spíše o předání praktických informací jako datum, čas a místo.

V minulosti se svatební oznámení psali hlavně ručně. Všechny důležité dokumenty se psaly pomocí kaligrafie. Dávali se psát na zakázku a mezi ně patřily i svatební oznámení. Při velkých množstvích byl tento způsob velmi nepraktický a časově náročný. Později nastoupil knihtisk, no úroveň zhotovení oznámení nebyla stále uspokojivá. Z těchto důvodů se do popředí dostal tisk tzv. embosom.

Papír hraje také velmi důležitou roli v celkovém dojmu ze svatebního oznámení. Dnešní nabídka je velmi pestrá, dokáže uspokojit i ty nejnáročnější představy. V minulosti se však spíše soustředilo na vlastnosti papíru jako na jeho krásu. Tím se zužoval i možnost výběru. Papír musel být dostatečně savý, aby se písmo nerozmazávalo. První médium, které sloužilo k písemné uchovávání informací, byl papyrus. Nedal se skládat, psát se dalo jen na jednu stranu a po delší době zežloutne až zhnědne. Dále to byl pergamen, který se používal až do konce 18. století. Byla to vlastně opracovaná kůže, na kterou se dalo psát. Dokonce se ojediněle vyrábí i dnes na důležité a významné dokumenty. Pokud své oznámení za takové pokládáte, mohli byste použít i tento materiálních je zde riziko, že by vaše svatební oznámení nakonec vyšli dražší než celá svatba.

Ručně vyráběných papír je další hodnotná alternativa. Má dva tisíce letou tradici, jako první ho začali vyrábět Číňané již v roce 105 nl. Později se jeho výroba rozšířila po celém světě. Dnes je výroba ručního papíru více hobby jako profese.

Způsob zasílání pozvánek je také velmi důležitý. Dnes je zasílání o něco jednodušší než kdysi. V minulosti se pozvánky zasílali ve dvou obálkách. Jedna byla ozdobná a druhá byla formální, v níž se pozvánka doručovala. Buď se doručovaly osobně, nebo byli tímto doručením pověřeni poslové. Po městě bydliště šířilo pozvánky služebnictvo a pro daleké příbuzné a přátelé se najímali právě poslové. Některé pozvánky putovali přes moře, tehdy se posílaly s pomocí lidí plujících na nejbližších lodích k místu určení. V takových případech se pozvánka musela posílat ve velkém předstihu, protože lodě se plavili i několik měsíců, ne-li let.

Dnes možná máte problém vybrat si z rozmanité nabídky svatebních oznámení. No právě tato rozmanitost dává každému z Vás možnost vložit do oznámení kousek sebe. Moment, když z obálky vyberete první oznámení a cítíte vůni čerstvě natištěné barvy a nového papíru, je hodnotný, pro některé dokonce opojný. Tak i to Vaše svatební oznámení jednou někdo chytne a bude z něj cítit ten příběh, co za těmi pár řádky textu stojí. Příběh o Vás a Vaší lásce.