svatebni oznameni online

Svatební oznámení

+420 723 087 916 studio@svatba-oznameni.cz


Svatební oznámení Svatební oznámeníon Google+

Víte jak vypadaly svatební oděvy a svatební hostina kdysi?

8.5.2013 by Danka

Před nedávnem mi kamarádka darovala časopis Památky a muzea. Kupodivu jsem v něm objevila několik desítek stránek, které byly věnovány svatbě a její historii, která se začala psát již v 16. století. Neuvěříte, ale množství informací jsem četla poprvé a velmi mě zaujaly. Dokonce si umím představit, že by se několik nápadů dalo použít i v dnešní době, vždyť "retro věci" jsou momentálně IN.

Svatebnímu oděvu nevěsty, se tak jako i dnes, i kdysi přikládal zvláštní význam. Dávným znakem nevěsty a její panenství byl věnec, přezdívaný i corona. Věnec býval ze vždy zelených rostlin a zeleň jako taková byla i znakem panenství. Od 19. století se znakem panenství stal závoj, který na našeém území patřil dlouho jen k projevům šlechty a měšťanstva. V tomto století se do postavení hlavního znaku dostává i bílá barva, která je znakem nevěsty do dnešní doby.

Ženich býval označen pírkem, které však nebylo znakem jeho panictví. Míval ho i vdovec při opětovné ženění. I ostatní mužští účastníci svatby měli pírka, které označovaly jejich osobitý obřadní status. Svatební funkcionáři - svat, stařešinové, družba, měli pírka výraznější, přičemž měli i další znaky - zdobené hole a ručníky. Svatební oděv, jakož i všechny zmíněné znakové předměty sloužily ke zvýraznění výjimečnosti svatebního dění.

Snahy o výjimečnost se ve výrazné míře projevovaly i při svatební hostině. Nabízené pohoštění bylo projevem uctění svatebních hostů a společné jedení bylo také znakem potvrzujícím spříbuzněného rodin. Především však bylo příležitostí k projevení společenské prestiže a reprezentace svatebních rodin. Projevovalo se to na množství a kvalitě jídel, nápojů či koláčů. Tradičním svatebním jídlem byla drůbež a kaše, která byla součástí svatebního menu všech společenských vrstev, ale nejdéle se zachovala v zemědělském prostředí. Na šlechtických hostinách se nabízely i jiné masa a u těch nejbohatších dokonce i dorty :)

Zmíněné řádky nám dokazují, že dnes je už opravdu mnoho věcí jinak, ale stále v nich nalézáme i znaky, které jsou používány dodnes a v podstatě je jen na nás, aby nezanikly úplně. Takže milé nevěsty, přestaňte se trápit svatebním účesem, dejte si do vlasů krásný věnec a nebojte se bříška svatebčanů naplnit pečeným kuřátkem s bramborovou kaší :)

P.S.: Dorty mohou být klidně i dvě!